Szeląg Natalia

Dyplomowana higienistka stomatologiczna, od 14 lat prowadzi gabinet higieny w Klinice Śmigieł w Katowicach. Absolwentka Medycznego Studium nr 1 w Katowicach na kierunku Higiena Stomatologiczna oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie na kierunku Edukacja Zdrowotna z rehabilitacją.
Aktywna uczestniczka wielu konferencji dot. profilaktyki stomatologicznej w Polsce i zagranicą.

Master Trener Swiss Dental Academy, współzałożyciel i członek zarządu stowarzyszenia Polska Akademia Profilaktyki Stomatologicznej. Konsultant merytoryczny magazynu Asysta Dentystyczna. Redaktor naczelna magazynu Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej. Wykładowca i szkoleniowiec. Autorka kilkudziesięciu publikacji w branżowych czasopismach, współautorka książki Vademecum Asysty Dentystycznej.

Workshop: Jak praktycznie wykorzystać nowoczesne rozwiązania w profesjonalnej profilaktyce

Świat wokół nas intensywnie się rozwija, powstają coraz to nowocześniejsze urządzenia mające na celu ułatwienie i usprawnienie naszego życia. Innowacje dotyczą również gabinetu higieny stomatologicznej.  W trakcie wykładu omówiony zostanie ultranowoczesny protokół zarządzania biofilmem, Guided Biofilm Therapy. Przedstawione zostaną unikatowe technologie dające możliwość dotarcia w najtrudniejsze miejsca, niedostępne w trakcie użytkowania tradycyjnych metod profilaktycznych.